utorak, 12. prosinca 2017.

Njemački pozivni turniri

I njemačka federacija uputila nam je poziv za određeni broj nominacija za svoju seriju pozivnih turnira u 2018. godini.

1
GGM07-A
13 Cat/14 igrača
Iccf Elo 2565+
1 Igrač
2
GGM07-B
12 Cat/16 igrača
Iccf Elo 2535+
1 Igrač
5
GAM04-C
10 Cat/14 igrača
Iccf Elo 2490+
1 Igrač
6
GM07-A
09 Cat/16 igrača
Iccf Elo 2465+
1 Igrač
10
GM07-E
07 Cat/15 igrača
Iccf Elo 2415+
1 Igrač
16
CCM-CCE02A
03 Cat/16 igrača
Iccf Elo 2315+
1 Igrač
22
CCM-CCE02G
0G Cat/16 igrača
Iccf Elo 2125+
1 Igrač

Rok  za prijavu je 15. veljače 2018. Početak igre je 19. lipnja 2018. Prednost imaju igrači s većim rejtingom. Kod konačnog definiranja turnira, uzeti će se rejting lista 2018/2 - ako nominirani igrač u međuvremenu do te liste padne u rejtingu, moguće je da igra u nižoj kategoriji turnira.

Objavio: Leonardo Ljubičić

ponedjeljak, 11. prosinca 2017.

Pozivni turniri amerikanaca

Američka federacija nam je uputila poziv za nominaciju 2 igrača za svoje pozivne turnire iz serije "2018", i to:

Sekcija A
Kategorija 12+
Igrač rejtinga 2551 i više (Ljubičić L., Loinjak)

Sekcija B
Kategorija 8+
Igrač rejtinga 2451 i više (Krivić, Ljubičić A.)

Turniri imaju po 15 igrača, startaju 31. ožujka, sponzorira ih američka federacija, a sudi T. Biedermann. Rok za prijavu je 31. siječnja. Molim zainteresirane da mi se jave.

Objavio: Leonardo Ljubičić

nedjelja, 10. prosinca 2017.

Poziv na skupštinu udruge 2017

Poštovano članstvo,

predsjednik HKDŠ Željko Ivanović objavljuje poziv na redovnu godišnju skupštinu udruge:

Saziv i dnevni red

Materijali po točkama dnevnog reda:

1. Izvješće predsjednika o radu HKDŠ u proteklom razdoblju
2. Izvješće izbornika
3. Plan rada za 2018. godinu
4. Izvješće Nadzornog odbora
5. Usvajanje godišnjeg financijskog izvješća za 2016. godinu
6. Financijski plan za 2018. godinu
7. Razno

(napomene uz dnevni red)

Skupština će se održati elektroničkim putem, a svoje protuprijedloge, primjedbe, i glasove po točkama (za/protiv/suzdržan) možete slati meni ili predsjedniku e-mailom. Rok za dostavu istih je 15 dana (25.12.2017).

Objavio: Leonardo Ljubičić